Please RSVP by filling in the

below form.

Speakers/ VIP's

Leon Marais

Dave de Wet

Renier Visser

Awie Erxleben

Program: (Afr)

Vrydagaand meld aan, raak mekaar gewoond. Ysbreker verwelkoming

Saterdagoggend – Arrivering van dagbesoekers, Wild ritte, staproetes, bergfiets ritte ens.

Saterdagmiddag -Verwelkoming, Videos/Aanbieding, Offisiers perspektief, Onderoffisiers/AO perspektief, Diensplig perspektief, share your experiences

Saterdagaand – Braai en kuier

Sondagoggend – Gedenkdiens

Sondagmiddag – Vat jou goed en trek!

Program: (Eng)

Sign up Friday night, get used to each other. Icebreaker welcome

Saturday morning – Arrival of day visitors, Wild rides, hiking trails, mountain bike rides etc.

Saturday afternoon -Welcome, Videos / Presentation, Officers perspective, Non-commissioned officers / AO perspective, Conscription perspective, share your experiences

Saturday night – Braai and socializing

Sunday Morning – Memorial Service

Sunday Afternoon – Take your stuff and pull!

Weekend Accommodation Options:

Day visitor Fee: R250.00

Sleepover fee: R550.00 (Per night) Please select one or two nights

Braai Pack: R180.00 (Per pack)

Breakfast: R130.00